Proč se při cestě na dovolenou nespoléhat jen na Evropský průkaz pojištění?

10.02.2016

Věděli jste, že Evropský průkaz pojištěnce mnohdy zdaleka nepokrývá to, co je v rozsahu cestovního pojištění? Buďte informovaní.

Držitel Evropského průkazu zdravotního pojištění (tzv. EHIC) má nárok na poskytnutí zdravotnické péče ve všech členských zemích Evropské unie. U některých zahraničních nemocnic však veřejné pojištění pokrývá pouze část lékařské péče. Klientovi tak může být účtována nemalá spoluúčast. Jiná zdravotnická zařízení (především ta soukromá, která se nacházejí v blízkosti lyžařských areálů) Evropský průkaz pojištěnce dokonce nemusí akceptovat vůbec a mohou po pacientovi požadovat úhradu veškerých léčebných výloh. Kromě uvedeného Evropský průkaz pojištěnce nekryje ani náklady na případný transport zpět do ČR (tzv. repatriace).

Ta může být u mnohých poranění (zlomeniny končetin, přetrhané vazy, poranění páteře či hlavy) dokonce nezbytná. Převoz často vyžaduje i doprovod lékaře či zdravotnického personálu. Tyto nemalé náklady tak musí hradit klient sám. S neakceptováním průkazu je možné setkat se i při převozu horskou záchrannou službou.

Proto je vždy lepší mít sjednané cestovní pojištění a po vzniku události neprodleně kontaktovat asistenční službu. Ta převezme koordinaci procesu ošetření a doporučí zdravotnické zařízení pro poskytnutí maximální možné péče. Spolu s tím převezme i úhradu nákladů léčebných výloh. Obrátit se na ni můžete i kdykoliv v případě potřeby.

V jednotlivých státech se přístup liší

V evropských zemích je nutné počítat i s odlišným přístupem k nastalým situacím: např. ve Francii horská služba po převozu zraněného v mnohých případech zabavuje lyže či snowboard. Mnohá rakouská soukromá zdravotnická zařízení okamžitě ošetřují i neakutní úrazy. V italských zařízeních klienti čekají naopak i desítky hodin na ošetření z důvodu upřednostňování akutnějších případů apod.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Neodmyslitelnou součástí cestovního pojištění má být i pojištění odpovědnosti za škodu. Zejména Francie a Rakousko patří mezi státy s vysokým povědomím o právní ochraně. Při způsobení i zdánlivě banální škody (ať už na zdraví, nebo majetku) může být po viníkovi vymáhána náhrada. Spolu s tím mohou být nárokovány i vzniklé náklady na opravu poškozené věci, léčbu poraněného atd. Stěžejními faktory u pojištění odpovědnosti pro klienta jsou výše limitu pojistného plnění, celkový rozsah pojištění a případná spoluúčast. Tyto informace jsou obsaženy vždy v Přehledu pojistného plnění Všeobecných pojistných podmínek.

Kde a jak pojištění sjednat?

Prostřednictvím portálu Salve pojištění je možné si sjednat velmi jednoduše a bez nutnosti navštěvovat pobočku pojišťovny taková cestovní pojištění, která dokáží mnohá výše uvedená rizika pokrýt za velmi zajímavé ceny. Balíčky cestovního pojištění obsahují kromě základních léčebných výloh, repatriace a širokých asistenčních služeb navíc např. úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti, pojištění zavazadel a předčasného návratu. Nadstandardní varianty jsou komplexním pojištěním, které poskytuje plnou ochranu, nejvyšší limity plnění a celou řadu dalších výhod, jako třeba pojištění zpoždění nebo zrušení letu a zpoždění zavazadel. Pokud patříte k těm, kteří na dovolené v zahraničí rádi sportují, je dobré si zjistit, zda aktivity, kterým se budete věnovat, nejsou z pojištění vyloučeny. Ve vámi vybraném cestovním pojištění lze pojistit více než 200 různých sportů buď již v základní ceně, nebo za příplatek i pojištění rizikových a extrémních sportů.

Zdroj: Salve pojištění a AXA Assistance, a.s.