Růst nákladů na škody na zdraví z dopravních nehod

04.07.2012

Policie ČR za prvních pět měsíců letošního roku šetřila 31 824 nehod. Na silnicích zemřelo 247 osob a 1 106 osob bylo zraněno těžce, což je druhý nejnižší údaj od roku 1990, přesto se očekává, že náklady pojišťoven na škody na zdraví nadále porostou. „Zcela jednoznačně se tato situace ještě zhorší od roku 2014, kdy vstoupí v účinnost nový Občanský zákoník, který řadu věcí v oblasti odškodňování škod na zdraví upravuje novým způsobem a také zavádí některé zcela nové nároky,“ upozorňuje Jakub Hradec, výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů.

Rychlé tempo růstu

Roční podíl škod na zdraví na celkových závazcích z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se za poslední dekádu zdvojnásobil a dosahuje 40 %. Přičemž průměrná hodnota škody na zdraví je 18 krát vyšší než tzv. plechové škody. V současné době přesahuje průměrná škoda na zdraví půl milionovou hranici, ale neobvyklé nejsou ani nehody výrazně překračující pojistné plnění. „Příkladem může být nehoda osobního automobilu s motocyklem, na němž jeli dva mladíci. Po střetu oba utrpěli vážná poranění hlavy s trvalými následky a náklady na pojistná plnění přesáhly sto pět milionů korun,“ popisuje tragický případ Pavel Martynek z České pojišťovny.

Důvody eskalace škod na zdraví

Samotná urgentní péče zraněných znamená nezanedbatelnou finanční zátěž. Traumatologie patří mezi nejnáročnější a nejdražší obory medicíny. Z povinného ručení jsou též propláceny náklady na rehabilitaci, lázně a další speciální zdravotní pomůcky. Především však rostou požadavky poškozených, kteří se nebojí domáhat se svých práv soudní cestou. Mezi položky ovlivňující eskalaci nákladů patří jednorázová odškodnění bolestného a náhrada za ztížení společenského uplatnění. Nezanedbatelně se zvyšují náklady spojené s náhradou za ušlý výdělek. V neposlední řadě dochází k růstu finančních nároků na výpomoc v domácnosti a trvalou péči.

Ceny povinného ručení

Dlouhodobý nárůst nákladů na škody na zdraví kontrastuje s cenou povinného ručení. Řidiči profitují z agresivní cenové politiky pojišťoven. Významný pád cen pojistného přišel v roce 2010 a to o 6,1 %. Obdobný vývoj pokračuje nadále. Z analýzy společnosti Deloitte vyplývá, že průměrné pojistné se v prvním čtvrtletí 2012 snížilo až o 9 % oproti stejnému období loňského roku. To by se mělo v budoucnu změnit. „Věřím, že ceny pojistného již dosáhly svého dna a že pojišťovny začnou pojistné zvyšovat. V opačném případě by totiž mohla být ohrožena finanční stabilita některých pojišťoven, což by mohlo nakonec přivodit i bankrot nějaké pojišťovny,“ domnívá se Jakub Hradec.

Nový Občanský zákoník

Růst nákladů na škody na zdraví se zřejmě nezastaví ani v budoucnu. Zásadní změny čekají pojišťovny a poškozené v oblasti náhrady škod na zdraví od 1. 1. 2014, kdy vejde v platnost nový Občanský zákoník. Účinnosti pozbude vyhláška č. 440/2001 Sb., což znamená konec odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění podle tabulek. Nově se bude míra pojistného plnění stanovovat zcela individuálně na základě relevantních okolností. Dá se očekávat, že řada sporů o náhrady skončí u soudu a nárůst celkových nákladů pojišťoven na škody na zdraví z dopravních nehod.

Zdroj: oPojisteni.cz