AXA získala licenci pro účast v reformovaném třetím pilíři penzijního systému

20.11.2012

AXA penzijní fond získal od ČNB licenci pro založení penzijní společnosti a provozování transformovaného fondu. Od ledna 2013 tak může AXA penzijní společnost v rámci třetího pilíře nabízet nové doplňkové penzijní spoření. Zároveň bude v transformačním fondu spravovat majetek klientů s původním penzijním připojištěním. To si lze sjednat nejpozději do konce listopadu letošního roku.

AXA penzijní fond splnil veškeré zákonem stanovené podmínky a získal od ČNB povolení k provozování doplňkového penzijního spoření ve třetím pilíři důchodového systému. Od 1. ledna 2013 tak může nabízet nové účastnické fondy, které se budou navzájem lišit svou investiční strategií.

„Doplňkové penzijní spoření se od současného penzijního připojištění liší především v možnosti volby různých investičních strategií. Klient tak bude moci dosáhnout potenciálně vyššího zhodnocení,“ uvedla Eva Šebestová, manažerka PR a komunikace finanční skupiny AXA.

Současné penzijní připojištění bude za stávajících podmínek spravovat transformovaný fond. „Penzijní fondy se v souladu s legislativními změnami, které přináší penzijní reforma, změní na penzijní společnosti. Přestože je to technicky poměrně složitý proces, stávající klienti tuto změnu nijak nepocítí,“ dodala Eva Šebestová.

V rámci reformovaného třetího pilíře dojde k oddělení uložených prostředků klientů od majetku správce penzijní společnosti. Veškeré úspory klientů stávajícího penzijního fondu budou vyčleněny do transformovaného fondu, kde bude zachováno penzijní připojištění s garancí nezáporného zhodnocení a zbývající majetek zůstane evidován v penzijní společnosti.

Současné penzijní připojištění si klienti mohou uzavřít nejpozději do konce listopadu letošního roku. V průběhu prosince již nebude AXA penzijní fond v souladu se zákonem penzijní připojištění nabízet. Od nového roku pak AXA penzijní společnost nabídne nové doplňkové penzijní spoření, které bude provozovat prostřednictvím účastnických fondů.

Zdroj: AXA.cz