Pojišťovny odhalily podvody za více než miliardu Kč

12.02.2013

Pojišťovny sdružené v České asociaci pojišťoven (ČAP) prověřovaly v roce 2012 přes 6 tisíc podezřelých pojistných událostí a prokázaly pojistné podvody za více než 1 miliardu korun.

  • Celková prokázaná hodnota pojistných podvodů, odhalená pojišťovnami, v loňském roce narostla meziročně o 27 %
  • Největší nárůst ve výši prokázaných hodnot zaznamenaly pojišťovny v oblasti pojištění majetku a odpovědnosti (+30 %)

Odhalení pojistných podvodů ve výši přes 1 064 milionů korun je důkazem, že se pojišťovny pojistným podvodům intenzivně věnují a o výši prokázané hodnoty úspěšně snižují negativní dopad jednání podvodníků na ekonomiku pojištění a zároveň na všechny poctivé pojistníky.

Mírný meziroční pokles celkového počtu šetřených případů o 8 % svědčí v kontextu nárůstu celkové prokázané hodnoty o narůstající schopnosti pojišťoven detekovat závažné případy pojistných podvodů. „Pojišťovny investují prostředky do nového softwarového vybavení, detekčních a analytických systémů, které pomáhají specialistům v pojišťovnách ty nejzávažnější podvody odhalovat,“ říká Ondřej Karel, specialista pro prevenci pojistných podvodů a dodává: „Systematickou a efektivnější prací tak dosahují vyšší průměrné prokázané hodnoty na jeden odhalený případ.“

Nejvyšší počet případů pojistného podvodu odhalili specialisté pojišťoven již tradičně v pojištění motorových vozidel, ačkoli meziročně tento ukazatel poklesl téměř o pětinu. Výše prokázané hodnoty v tomto segmentu však přesáhla částku 371 milionů Kč, což je o 13 % více než v předchozím roce. Příčinu tohoto trendu spatřujeme jednak ve výše uvedeném zefektivnění činnosti, ale zejména v pokračujícím přesunu agendy odhalování některých typově jednodušších podvodů v pojištění motorových vozidel na pracovníky odpovědné za likvidaci škod. Tato situace umožňuje zaměřit kapacity specializovaných útvarů na typově složitější, závažnější a také finančně nákladnější podvody.

Vynikajících výsledků dosáhly pojišťovny rovněž při odhalování pojistných podvodů v pojištění osob, do kterého spadá, vedle životního a úrazového pojištění, také náhrada léčebných výloh z cestovního pojištění. Počet šetřených případů zde meziročně narostl o 23 % na 1 296. Zaměření pozornosti specialistů na tento segment pojištění se vyplatilo, neboť prokázaná hodnota dosáhla v roce 2012 částky přes 120 milionů korun, což odpovídá meziročnímu nárůstu o 35 %.

Největší objem prokázaných hodnot byl dosažen v pojištění majetku a odpovědnosti. Specialisté pojišťoven odhalili v této oblasti podvody za více než 560 milionů korun, což je o 137 milionů více než v předchozím roce. „Významný podíl na dosaženém výsledku má odhalení jednoho závažného pojistného podvodu spojeného s požárem skladu, u kterého prokázaná hodnota přesáhla částku 100 milionů Kč,“ doplňuje Ondřej Karel. Celkem pojistitelé prošetřovali v pojištění majetku a odpovědnosti přes 950 případů podvodů, jejichž pachateli byli podnikatelé i retailoví klienti.

Zdroj: Česká asociace pojišťoven