Pojištění proti dopravním pokutám získají řidiči k povinnému ručení zdarma

11.07.2012

Slavia pojišťovna již od roku 2009 nabízí jako jediná na českém trhu pojištění proti dopravním pokutám Kryštof. Nastavení tohoto pojistného produktu vyvrátilo počáteční námitky, že jde o neetické pojištění, které podporuje piráty silnic. Na pojistné plnění totiž nemají nárok ti, kteří způsobí velmi závažný dopravní přestupek či dopravní nehodu, ani ti, kteří úmyslně hřeší drobnými přestupky jakým je například špatné parkování. U každého přestupku je zároveň nastavena spoluúčast 2000 Kč, pojištění proto pomůže minimalizovat finanční ztrátu způsobenou například náhodným přehlédnutím dopravní značky, či neúmyslnou neopakovanou chybou.

Od roku 2009 prošlo pojištěním proti dopravním pokutám u Slavia pojišťovny několik desítek tisíc lidí. Pojištění dopravních pokut totiž získávají klienti pojišťovny na rok zdarma k povinnému ručení. Řada řidičů si však pojištění Kryštof prodlužuje i po skončení této roční akce. „Ukázalo se, že naši klienti pojištění nezneužívají, úvaha o podpoře pirátů je proto zcela lichá. Za celou dobu trvání pojištění evidujeme pouze několik stovek hlášených pojistných případů, škodu jsme pomohli minimalizovat desítkám řidičů. Naše pojišťovna rozhodně nestojí o pojišťování nezodpovědných řidičů, jejichž rizikové chování může vést až ke způsobení dopravní nehody,“ říká Jan Bárta, obchodní a marketingový ředitel Slavia pojišťovny. Prakticky vzorné chování řidičů potvrzuje i to, že Slavia pojišťovna může nabízet pojištění proti pokutám s velkými bonusy za bezeškodný průběh. Již po prvním bezeškodném roce mají klienti nárok na bonus a slevu na pojistném ve výši 30 %, v dalším roce se bonus zvedne na 50 %.

Pojištění pro neúmyslné dopravní přestupky

Podmínky, za kterých je možné vyplatit pojistné plnění, je u pojištění pokut jasně dané. Pojištění se nevztahuje na blokové pokuty, přestupek musí být vždy projednán v přestupkovém řízení. Za dopravní přečin musí být udělen minimálně jeden trestný bod a spoluúčast činí 2000 Kč. Z pojištění jsou automaticky vyloučeny přestupky, které končí dopravní nehodou a ty, kde byla u řidiče zjištěna přítomnost alkoholu. „Každý občas chybujeme a za dopravní přestupky můžeme dostat hned dva tresty – pokutu a trestné body. Slavia pojišťovna pomůže minimalizovat pouze finanční ztrátu způsobenou pokutou. Řidič tedy v žádném případě nevyvázne z přestupku beztrestně. Trestné body mu pojištění nesmaže. Pokud si řidič z přestupku nevezme ponaučení, dřív nebo později přijde o všechny body a tedy i o řidičský průkaz,“ dodává Bárta.

Základní cena pojištění je 1500 Kč, k nově uzavřenému povinnému ručení však klienti získají pojištění dopravních pokut na rok zdarma. Po prvním roce bez nehod dostane klient 30% bonus a pojistné ho vyjde na 1050 Kč, v dalším roce je bonus 50 % a pojistné 750 Kč.

Zdroj: Slavia pojišťovna