Změna občanského zákoníku se dotkne i povinného ručení

13.01.2014

Rok 2014 znamená pro celou řadu lidí jistě mnoho různých změn. Ty se týkají například nákupů či občanských práv, ale významně se dotknou i všech motoristů. Především potom těch, kteří zároveň i vlastní automobil, na který jsou povinni platit povinné ručení.

Vyšší cena povinného ručení nás nemine

S velkou pravděpodobností se všichni majitelé budou muset smířit s tím, že se ani jejich pojistce nevyhne zdražení. Právě to má nepřímo na svědomí onen nový občanský zákoník. Ten totiž od 1. 1. 2014 zřizuje nový Fond zábrany škody, do kterého jsou povinny pojišťovny přispívat, a to třemi procenty z vybraného pojistného. To samozřejmě naruší jejich rozpočet, a v rámci jeho udržení budou nuceni pojistku zdražit, aby i nadále mohli disponovat alespoň takovými finančními prostředky, jako před zavedením tohoto fondu.

Důvod, proč je tento fond založen, je zcela prostý. Ze získaných peněz totiž budou vypláceny odměny různým složkám, které jsou nejenom při dopravních nehodách nezbytnou pomocí. Řeč je tak například o hasičích či záchranářích.

Odškodnění? Zapomeňte na tabulky

Další poměrně zajímavou, a z hlediska pojišťoven i nákladnější změnou, je nový způsob odškodňování poškozených při dopravní nehodě. Dříve bylo například v případě úrazu nahlédnuto do jasně specifikovaných tabulek, které stanovovali jednotlivé částky. Ty však byly s novým občanským zákoníkem zrušeny, a místo nich bude vše záležet na domluvě mezi pojišťovnou a poškozeným. Dá se tak očekávat nejenom to, že poškození budou žádat, a pojišťovny budou vyplácet, mnohem více peněz, ale předpokládá se i to, že neřešitelné situace bude muset rozhodnout soud. I to pojišťovnám přidá na celkových nákladech.

Připlácet budou všichni, ne však stejně

Pojišťovny samozřejmě kromě zdražení hlásí i to, že by se nemělo dotknout všech stejně. To ostatně není žádnou novinkou ani nyní, jelikož jsou vytipované lokality a vytipovaní řidiči, kteří zkrátka musí do své peněženky sáhnout hlouběji. A jinak by tomu nemělo být ani v letošním roce, tedy v roce 2014. Mezi nejrizikovější místa tak stále bude patřit Praha, a mezi nejrizikovějšími řidiči patří stále ti nejmladší. Touto analýzou tak chtějí pojišťovny alespoň určitým způsobem ulehčit běžným a průměrným řidičům, kteří nebourají.

Na výši pojištění má však samozřejmě vliv nejenom stáří řidiče a oblast jeho bydliště, ale samozřejmě také přiznaný bonus, nebo konkrétní volba pojišťovny. Stále platí, a i v roce 2014 platit bude, že rozdíly mezi jednotlivými ceníky jsou stále značné, a tak i při avizovaném zdražení se můžete při přestupu k jiné pojišťovně dostat na menší částku, než jste platili doposud. Stačí pouze dobře vybírat a zvolit takovou, která vám bude maximálně vyhovovat. A k tomu vám právě náš porovnávač cen povinného ručení může snadno posloužit.

Zdoj: SalvePojisteni.cz