Faktory, které ovlivňují cenu povinného ručení

18.08.2014

Pokud se o něčem v souvislosti s povinným ručením hovoří nejčastěji, potom je to jistě jeho cena. Na tu má vliv hned několik možných faktorů.A zatímco některé z nich můžeme ovlivnit my sami, a to stylem naší jízdy či výběrem vozu nebo pojišťovny, jsou i takové, které ovlivnit nemůžeme. Mezi ty patří například region, ve kterém bydlíme. Není totiž výjimkou, že některé, a to ty s nízkou nehodovostí, jsou u mnohých pojišťoven logicky zvýhodňovány. Rozhodně to ale není to jediné, co může s cenou zahýbat.

Pozor na bonusy a malusy

Pokud je něco, co může cenu povinného ručení ovlivnit skutečně markantně, tak je to právě bonus a malus. O bonusu jistě slyšela většina z nás. Jedná se o procentuelní sazbu, kterou každým rokem získáme od pojišťovny. Pokud totiž zvládneme jezdit 12 měsíců bez nehody, získáme zvýhodnění ve výši pěti procent. Za deset let tak můžeme dosáhnout už poloviční úspory ze standardní ceníkové ceny. Co však pojistku dokáže zdražovat, to je takzvaný malus. Pokud již máme určitý bonus započítaný, s každou nehodou se nám postupně opět zmenšuje, až dosáhneme na nulovou hranici. Poté se však proces snižování nezastaví, jelikož procentuelní hodnoty jdou dále do mínusu. A právě daná minusová hodnota je malusem, a konkrétním ukazatelem toho, o kolik bude pojistka zdražena.

Cenu ovlivňuje i samotná pojišťovna

Tím, co cenu naší pojistky může ovlivnit, je i volba konkrétní pojišťovny. Ačkoliv platí, že čím menší objem motoru našeho vozu, tím menší pojistka, rozhodně to neznamená, že si jsou pojišťovny rovny. U mnohých nejsou výjimkou ani několikatisícové rozdíly. I proto je vhodné s ohledem na výběr využít právě porovnání pojistky a vybrat tak tu, která nám bude po cenové stránce vyhovovat nejlépe. Při výběru už stačí přihlédnout k limitům plnění, případným výhodám, ale i možnostem uzavřít smlouvu online, čímž si celý proces také značně zjednodušíme.

Zdroj: SalvePojisteni.cz