Jsou vysoké limity povinného ručení nezbytné?

22.09.2014

Pokud se v souvislosti s povinným ručením o něčem mluví, není to jenom cena, ale jsou to také limity plnění. Z laického pohledu se jedná o částky, které pojišťovna v případě naší nehody maximálně vyplácí. Pokud je škoda přesáhne, můžeme mít velký problém, jelikož zbytek hradíme ze své kapsy. Logicky je tedy vhodné volit raději ty vyšší, jelikož nikdo z nás neví, koho nabourá a co způsobí.

Jak se na limity dívá zákon?

První slovo má v oblasti limitů povinného ručení zákon. Ten stanoví, že jejich minimální výše u každé pojistky je 35 milionů. Mimo to ale stanoví také vyšší hranici, která je 150 milionů korun českých. V daném rozmezí poté už můžeme vybírat, a to jak konkrétní pojišťovnu, tak její pojistný balíček. Ostatně v tom vám je náš portál plně nápomocen, jelikož vám kdykoliv umožní pojistky porovnat, a vybrat tak tu nejlepší. Ideální takovou, která je kombinací nízké ceny a vysokých limitů.

Jaká nehoda patří k nejrizikovějším?

V souvislosti s limity je určitě vhodné nastínit, jaké situace patří k těm nejrizikovějším. Obecně to jsou buď řetězové nehody luxusnějších vozů, nebo situace, kdy se naší vinou vybourá kamion naložený drahým zbožím, nejčastěji elektronikou. Výjimkou ale nejsou ani kamiony převážející rizikové náklady, kdy je třeba počítat i s vysokými náklady za případnou asanaci.

Nezapomínejte ani na zdraví

I když se ale nestane nic z výše uvedeného, myslete na to, že z povinného ručení se také vyplácí škoda způsobená na zdraví, a to včetně odškodného. V případě „pouhých“ trvalých následků je třeba počítat třeba i s nutností výplaty ušlého zisku. I to může být výdaj, který hranici desítek milionů může atakovat.

Rozdíly v cenách nejsou zase tak markantní

A co dodat na závěr? Že ceny pojistek s rozdílnými limity se zase neliší o tolik, abyste nutně museli jít pouze po oné minimální zákonné hranici. Ostatně jak jsme již zmínili, náš porovnávač v tomto směru pomůže.