Pokuty za neplacení povinného ručení

06.09.2012

Ačkoliv všichni vědí, že platit pojištění vozidla je povinnost daná zákonem, mnoho majitelů vozidel se i přesto placení zákonného pojištění vyhýbá.

Pokuty, které z tohoto jednání hrozí, jsou ale daleko vyšší, než si většina z nich dokáže představit.

  • Pokuta při silniční kontrole – Zákon ukládá řidiči mít u sebe platnou zelenou kartu, která slouží jako doklad o pojištění. Při jejím nepředložení policejní kontrole Vám může být udělena na místě pokuta ve výši 1 500 Kč. Policie také zároveň oznamuje přestupek příslušnému orgánu, který prošetřuje další okolnosti pojištění vozidla.
  • Pokuta za nepojištění vozidla – Po zániku povinného ručení má majitel vozu 14 dní na sjednání nové pojistné smlouvy. V opačném případě je povinen odevzdat registrační značky a osvědčení o technickém průkazu. Pokud tato povinnost není splněna a Česká kancelář pojistitelů na tuto skutečnost přijde, bude majiteli vozu udělena pokuta ve výši 2 500 až 20 000 Kč.
  • Pokuta za provozování vozidla bez pojištění – Další pokuta Vám hrozí v případě, že provozujete vozidlo bez platného pojištění. V tomto případě je uložena pokuta 5 000 až 40 000 Kč.

Kromě výše jmenovaných pokut je ještě třeba uhradit za každý den, kdy je vozidlo nepojištěno, příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů. Ten činí 20 – 300 Kč za den. Výše částky je závislá od druhu vozidla a je předem daná zákonem.

V případě nehody je pak k celkové částce přičtena ještě veškerá škoda, kterou jste svým zaviněním způsobili druhým osobám. Náhrada škody bude poškozeným vyplacena právě z garančního fondu České kanceláře pojistitelů a po viníkovi nepojištěného vozidla vymáhána.

Sjednání zákonného pojištění je tak v každém případě daleko levnější variantou. Zejména nyní, kdy se sazby povinného ručení ve velké konkurenci pojišťoven neustále snižují a není problém je mezi sebou porovnat například na stránkách iRuceni.cz, je zbytečné tuto zákonnou povinnost obcházet.

Zdroj: iRuceni.cz