FAQ - Časté dotazy

Všeobecně o pojištění

Povinné ručení

Proč on-line pojištění?

Ušetříme Vám drahocenný čas, který byste jinak strávili při výběru a uzavírání pojištění na pobočkách pojišťoven. Ušetříme Vám peníze, protože si můžete vždy vybrat kdykoliv a odkudkoliv nejvýhodnější nabídku pojištění, která je momentálně na trhu. Všechno potřebné máte dostupné po pár kliknutích a můžete tak být okamžitě pojištěni v průběhu několika minut. Veškeré dokumenty obdržíte obratem na svůj e-mail.

Jak si sjednám pojištění?

Pojištění získáte jednoduše v pár krocích.

  1. Do krátkého a jednoduchého dotazníku zadáte parametry požadovaného pojištění, poté se Vám zobrazí srovnání jednotlivých nabízených produktů různých pojišťoven.
  2. Zvolíte si pro Vás nejvýhodnější pojištění a/nebo si přidáte připojištění a sestavíte si pojištění na míru. Díky rychlému a přehlednému porovnání sazeb pojišťoven rychle zjistíte, kde ušetříte a jaký je rozsah pojištění.
  3. Po zvolení produktu budete vyzvání k vyplnění osobních údajů potřebných k uzavření smlouvy.
  4. Zaplatíte bankovním převodem či poštovní poukázkou.

Zákaznický servis, změny a požadavky

Máme nejširší zákaznický servis v průběhu uzavírání pojištění. Operátoři našeho call centra Vám dokáží odborně poradit, zaevidovat změnu Vašich kontaktních údajů, poskytnout informace k platbám, případně pomoci s ukončením smlouvy a zasláním výpovědi. Naši klienti nikam chodit nemusí. Dříve než si sjednáte pojištění jinde, ptejte se po následném servisu.

Jak vypadá celý proces on-line pojištění?

Krok Popis kroku
Kalkulace K získání kalkulace po Vás budeme chtít jen několik nezbytných údajů.
Nevýhodnější pojistka Následně se zobrazí přehledná tabulka, ve které můžete snadno porovnat jednotlivé nabídky a vybrat si tu nejvhodnější tlačítkem „Vybrat“.
Sjednání Pro sjednání pojištění budeme potřebovat více údajů o Vašem autě z velkého technického průkazu a více informací o Vás.
Platba Než zaplatíte, zkontrolujte si zadané údaje, přečtěte si pojistné podmínky a návrh smlouvy. Zaplatit můžete bankovním převodem nebo poštovní poukázkou.
Doklady U nás jako u jediného portálu nemusíte smlouvy podepisovat a chodit na poštu. Šetříme Váš čas. Celý proces probíhá online. Na Váš email obratem zašleme pojistnou smlouvu a dočasnou zelenou kartu. Po zaplacení obdržíte poštou originál zelené karty.
Jsme tady pro Vás Kdykoliv si nevíte rady, zavolejte nám, jsme tady pro Vás. Navíc při objednávce pojištění získáváte přístup do své osobní schránky – Klientská zóna, naleznete zde veškeré dokumenty v elektronické podobě a můžete provést změny osobních údajů.

Jak jsou chráněny údaje, které Vám poskytnu pro uzavření smlouvy?

Po odeslání do našeho systému i v průběhu celého trvání Vaší pojistné smlouvy jsou data chráněna a zabezpečena dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Jakým způsobem a komu budu pojistné platit?

Pojistné můžete zaplatit bankovním převodem nebo formou složenky ve prospěch pojišťovny.

Kam se mohu obrátit v případě nejasností, dotazů či změny údajů?

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete na nás obrátit:
e-mailem: info@salvepojisteni.cz
telefonicky na naší infolince 800 223 227, pondělí až pátek 7:30 - 16:00
písemně: Salve Finance, a.s., Sádky 1615/4, 796 01 Prostějov

Kdo je pojistník a kdo pojištěný?

Pojistník je osoba která sjednala a hradí pojistku. Pojištěný je osoba jejíž rizika jsou pojistkou kryta.

Co je to povinné ručení?

Povinné ručení neboli pojištění odpovědnosti za škodu resp. újmu způsobenou provozem motorového vozidla se od roku 2000 stalo pojištěním povinně smluvním. To znamená, že vlastník tuzemského vozidla má povinnost uzavřít smlouvu o povinném ručení u některé z pojišťoven. Při provozu vozidla musí mít u sebe doklad o pojištění – tzv. Zelenou kartu.

Kdo provozuje vozidlo bez tohoto pojištění, hrozí mu pokuta až do 40 000 Kč a zákaz řízení motorových vozidel až na jeden rok. Toto pojištění upravuje zákon č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů.

Pojištění se sjednává pro případ újmy, kterou pojištěný způsobí provozem vozidla jiné osobě na zdraví, životě, majetku, nebo která má formu ušlého zisku. Z tohoto pojištění má tedy pojištěný nárok, aby za něho pojišťovna nahradila poškozeným uplatněné a prokázané nároky na náhradu škod, které pojištěný poškozenému způsobil. Pojišťovna poškozenému hradí kromě škody také účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků na náhradu výše uvedených škod.

Co potřebuji k uzavření povinného ručení?

Budete potřebovat údaje o majiteli, resp. držiteli vozidla a malý a velký technický průkaz. V případě, že jste měl již předchozí pojištění, potřebujete znát délku pojištění a počet měsíců bez nehody, nebo Vám na základě Vašeho rodného čísla bonus ověříme přímo.

Od kdy bude moje vozidlo pojištěno?

Pojistná ochrana vozidla začíná momentem, kdy zaplatíte pojistné.

Kdo si musí uzavřít povinné ručení?

Každý, kdo je vlastníkem vozidla s evidenčným číslem, které se pohybuje po veřejných pozemních komunikacích. V případě, že máte auto na leasing, povinnost uzavřít povinné ručení má leasingová společnost.

Musím si sjednat povinné ručení, když s vozem nejezdím a vůz není na veřejné pozemní komunikaci?

Povinnost sjednat povinné ručení vzniká nejpozději v okamžiku, kdy s vozidlem vyjedete na veřejnou pozemní komunikaci. Pokud s vozidlem, které ze zákona musí mít sjednáno povinné ručení, nikdo nejezdí, měl by majitel vrátit dopravnímu inspektorátu RZ, respektive ji uložit do sedmi dnů od zániku pojistné smlouvy do depozitu, pokud nebyla uzavřena v této lhůtě smlouva nová. V případě, že tak neučiní déle než 14 dní, hrozí majiteli pokuta 5 000,- až 40 000,- Kč a dle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 56/2001, §12 odstavec, může správní orgán vyřadit vozidlo z provozu. Zároveň se vlastník vystavuje platbě do Garančního fondu u České kanceláře pojistitelů za každý nepojištěný den. Platba mnohdy převyšuje pojistné za povinné ručení. Více info o platbách za nepojištěné vozidlo získáte zde www.ckp.cz/prispevky-ii/seznam

Kdy dostanu zelenou kartu?

Dočasnou zelenou kartu Vám zašleme v elektronické podobě na Váš email. Originál zelené karty Vám zašleme poštou po zaplacení pojistného.

Platí povinné ručení i v zahraničí?

Povinné ručení se vztahuje na území České republiky a dále pak na území států, které jsou uvedeny na zelené kartě. Zelená karta je tedy dokladem o pojištění jak na území ČR, tak v zahraničí. Systém "zelených karet" se vztahuje na většinu evropských států. V ostatních případech je nutné zaplatit takzvané hraniční pojištění.

Lze změnit pojišťovnu?

Ano. V případě, že se rozhodnete např. změnit pojišťovnu, můžete povinné ručení vypovědět podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období. Do 7 dnů od zániku pojištění musí být uzavřena nová pojistná smlouva nebo musíte odevzdat ve stejné lhůtě registrační značku a technický průkaz příslušnému orgánu evidence. Jinak Vám hrozí sankce a vyřazení vozidla z provozu.

Jaká jsou kritéria, podle nichž se počítají sazby na povinné ručení?

Základní členění sazeb u osobních automobilů a motocyklů je dle objemu válců nebo výkonu motoru v kW, u nákladních vozidel a přívěsů dle hmotnosti. Cenu pojištění dále upravuje výše bonusu a malusu za bezeškodní průběh během předchozího pojištění. V současné době většina pojišťoven používá segmentaci sazeb povinného ručení, v níž zvýhodňuje klienty z menších obcí, vozy starší 10ti let, pojistníky nepodnikatele nebo také starší řidiče.

Co je malus?

Malus je přirážka k pojistnému za škodu způsobenou vaším pojištěným vozidlem. V praxi to znamená, že pojišťovna odečte příslušný počet měsíců (24 až 36, podle vybrané pojišťovny) od vašeho celkového počtu bonusových měsíců a upraví (zdraží) Vaše pojistné. Po každé další způsobené nehodě opět odečte měsíce a po vyčerpání těchto kladných se propadnete do mínusových hodnot, za které získáte dokonce přirážku na pojistném, tzn. pojistné Vám bude zdraženo a vy budete platit více. Malus vždy patří pojistníkovi pojistné smlouvy a nevztahuje se na vozidlo či majitele vozidla.

Co je bonus?

Bonus je Vaše sleva, o kterou budete platit méně za ty měsíce pojištění, kdy jste jezdili bez nehod. Po celou dobu pojištění se vám (pojistníkovi) načítají měsíce bez způsobené nehody a podle jejich počtu máte nárok na určitou výši slevy (a to až 60%). Bonus vždy patří pojistníkovi pojistné smlouvy a nevztahuje se na vozidlo či majitele vozidla.

Nepřijdu o bonus, pokud změním pojišťovnu?

Každá pojišťovna, u které ukončujete nebo jste již ukončili Vaši pojistnou smlouvu, je povinna vystavit na požádání "Potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti a jeho škodném průběhu". Zpravidla stačí do pojišťovny zavolat nebo poslat email a požádat o zaslání.

Jakým způsobem můžu uplatnit bonus při sjednání pojistné smlouvy on-line přes www.salvepojisteni.cz?

Pro správný výpočet Vašeho pojistného u jednotlivých pojišťoven, je potřeba zadat do kolonky "Uplatnitelný bonus" délku trvání všech předchozích pojištění a do kolonky "počet škodních událostí" celkový počet zaviněných škodních událostí za trvání předchozího pojištění bez ohledu na to, zda na jejich řešení participovala Policie ČR. Nezapočítávají se sem události, v nichž byl pojistník poškozeným (tedy události nezavinil) či události, které se nestaly škodními rozhodnými.

Kalkulátor automaticky zohlední zadané údaje do výpočtu. Pro uzavření pojištění a správné zohlednění bonusu budete potřebovat údaje z Vaší ukončené smlouvy – Název pojišťovny, číslo Vaší předchozí smlouvy, datum vzniku a datum zániku předchozí smlouvy.

Jak můžu doložit bonus pro novou pojišťovnu?

Písemné potvrzení o době trvání pojištění a škodném průběhu zašlete na adresu pojišťovny v co nejkratší lhůtě, zpravidla do 30 až 60 dnů od počátku nové pojistné smlouvy.

Přestože tedy potvrzení o bonusu nemáte při sjednávání nové pojistné smlouvy k dispozici, neboť smlouva bude teprve ukončena, můžete bonus zahrnout již při výpočtu nejvýhodnější nabídky.

Co se stane, když nedoložím potvrzení o době trvání pojištění?

Pokud pojišťovna ve stanoveném termínu neobdrží potvrzení o bonusu, nebude možné bonus započítat a pojistné Vám bude pojišťovnou přepočítáno od počátku pojistné smlouvy.

Co se stane, když se bude lišit počet nahlášených bonusových měsíců?

V případě, že se doložený počet měsíců bude lišit od počtu měsíců zadaných při kalkulaci ceny a ve smlouvě, potom pojišťovna Vaše pojistné přepočítá a Vy obdržíte novou výši Vašeho pojistného.

Jaké škody z povinného ručení pojišťovna hradí?

Pojišťovna zpravidla kryje škody způsobené na majetku, zdraví nebo usmrcení, škody vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škodu vzniklou odcizením věci, ušlý zisk, dále pak účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením, náklady na léčení zraněného.

Existují škody, které se z povinného ručení nehradí?

Povinné ručení naopak zpravidla nekryje škody na vlastním vozidle. Od toho existuje havarijní pojištění, které majitel uzavřít může, ale nemusí.

Dále pak pojišťovna nebude hradit škodu, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla způsobena. Z pojištění odpovědnosti nebude například uhrazena ani škoda, za niž pojištěný odpovídá svému manželovi nebo manželce či osobám, které s ním v době nehody žily ve společné domácnosti s výjimkou na zdraví a životě.

Můžu zrušit dříve pojistné, které je zaplaceno na rok? Vrátí se mi pojistné za zbytek roku?

Pokud dojde k zrušení smlouvy před vypršením pojistné doby (typicky u prodeje vozu ale i z jiných smluvně možných důvodů), bude "předplacené" pojistné vráceno pojistníkovi v souladu s příslušným procesem jednotlivé pojišťovny po ukončení daného pojištění.

Jak mám postupovat, když se mi nepodařilo zjistit pojistitele odpovědnosti řidiče vozidla, kterým byla způsobena škoda?

V takových případech se obraťte na Českou kancelář pojistitelů (www.ckp.cz):

  • přímo - její pracovníci Vám poskytnou informace, jak dále postupovat;
  • prostřednictvím své pojišťovny - pojišťovna převezme uplatnění nároku na náhradu škody na příslušném formuláři ČKP, zajistí prohlídku a fotodokumentaci poškozeného vozidla a věcí. Tyto podklady pak budou předány České kanceláři pojistitelů, která se pokusí pojistitele nalézt. Nepodaří-li se pojistitele nalézt nebo se potvrdí, že vozidlo není pojištěné, Vaším nárokem se bude zabývat Garanční fond, respektive některý pojistitel-člen ČKP, kterého ČKP pověří vyřízením věci.

Jak odhlásit přes zimu auto a na jaro znovu příhlásit?

Pokud s vozidlem nebudete v zimě jezdit, tak jej můžete dát do depozitu (musíte zajít na příslušný odbor dopravy, mít s sebou RZ, velký a malý technický průkaz), zaplatíte 100,-Kč, značky tam můžete mít uložené rok. Po roce můžete zažádat ještě o prodloužení na půl roku. Pojistka po tuto dobu však nezanikne sama od sebe, musíte zajít na pobočku Vaší pojišťovny a pojistku zrušit. Zrušíte ji na základě kopie technického průkazu, kde je uvedeno, že máte vozidlo dočasně vyřazeno. Až budete chtít Vaše vozidlo zase uvést do provozu, pak si musíte sjednat pojistku novou a s dokladem o pojištění a velkým technickým průkazem si zajít na odbor dopravy.

Jak mám postupovat při rušení povinného ručení z důvodu prodeje?

Pojistnou smlouvu zrušíte přímo ve Vaší pojišťovně na základě kupní smlouvy či technického průkazu s vyznačeným odhlášením vozidla. Dbejte také na řádný přepis vozidla na nového majitele.

Pojištění - doplňující informace