Zjištění informací o klientovi a vozidle

1 Údaje
a Základní b Rozšířené c Doplňující

Jaký typ pojištění požadujete?

Zákonné pojištění, které zaplatí škody neúmyslně způsobené vámi jiným osobám při provozu vozidla – např. když nabouráte vozidlo jiného řidiče, poškodíte ve smyku svodidla, srazíte chodce, vjedete na „cinkající“ železniční přejezd… Toto pojištění je povinné pro všechny majitele vozidel, která jsou přihlášená v registru i když s nimi třeba nejezdí a stojí jim v kůlně na špalkách.
Dobrovolné pojištění, které zaplatí škody neúmyslně způsobené Vámi nebo i jinými tvory (kuny, myši, vandalové, zloději) na vašem vozidle. Kvalita havarijního pojištění je určena především rozsahem rizik, které obsahují – havárie, střet, živelní pojištění, vandalismus, odcizení a také výší Vaší spoluúčasti na případném pojistném plnění. Pokud si nezvolíte některé z uvedených rizik nebo podstatně snížíte limit, nemusíte být následně příliš spokojeni s výší vyplaceného plnění za škodu na Vašem voze. Za málo peněz, málo muziky…

Jaké vozidlo chcete pojistit?

Zadejte RZ vozidla
Vyberte kategorie vozidla dle technického průkazu. Pozn.: pro kategorii užitkové/nákladní to 3,5 t musí být v technickém průkazu uvedeno označení N1.
Vyberte značku vozidla dle technického průkazu.
Vyberte model vozidla dle technického průkazu.

Kdo bude pojistníkem?

Pojistník je osoba, která s pojišťovnou uzavírá pojistnou smlouvu. Systém bonusů a malusů se uplatňuje právě na pojistníka dle počtu měsíců za předchozí pojištění a zaviněných škodních událostí. Osoba pojistníka nemusí být shodná s vlastníkem vozidla. Cena pojištění může být ovlivněna nejen věkem, bydlištěm a předchozím pojištěním pojistníka, a také odlišností pojistníka od vlastníka/držitele.
Zadejte jméno
Zadejte příjmení
Zadejte název společnosti
Zadejte IČ
Zaškrtněte, pokud jste plátcem DPH
Zadejte PSČ Vašeho trvalého bydliště
Vyberte město
Zadejte e-mail
Zadejte telefon v 9-ti místném formátu

Jak zpracováváme Vaše osobní údaje?

Informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje Zájemce jsou zde Souhlas se zpracováním osobních údajů
Registrační kód (login poradce) ve tvaru dvě písmena, 6 číslic.
Kliknutím na tlačítko „Pokračovat“, souhlasím Obchodními podmínkami

Rozšířené informace o vozidle

Vyberte užití vozidla
Vozidlo je používáno při práci jako pracovní nástroj (např. přeprava osob, přeprava a zásobování zboží, obchodní zástupce pro firmu, apod.)
Vyberte druh paliva.

Po případné přestavbě z benzínu na plyn vyberte prosím tuto variantu paliva:
Původní: pro Uniqa Ins, Uniqa-AXA., ČSOB, PVZP, Pillow
Nové, tj. plyn: ČPP, Direct, GČP, KOOP, Slavia
kW Zadejte výkon motoru
ccm Zadejte objem válců
kg Zadejte nejvyšší technicky přípustnou hmotnost vedenou v TP
Zadejte datum první registrace vozidla
ks Zadejte počet sedadel
Vyberte, jaký typ značky klient má. Pokud se jedná o dovoz a vozidlo ještě není v ČR přihlášené, zvolte „Dosud nepřidělena“
km Zadejte aktuální stav počitadla ujetých kilometrů dle palubní desky.
Věnujte pozornost při vyplňování VIN kódu. Tento údaj je validován. Při chybně zadaném údaji nemusí dojít k úspěšnému dokončení smlouvy. Pole je povinné při užití slevy "Vlastníte vozidlo déle než 1 rok a za poslední 2 roky jste beze škody?".
Vyberte původ vozidla
Zadejte předpokládaný roční nájezd kilometrů.

Předchozí pojištění pojistníka

 Vaše rodné číslo potřebujeme vědět, abychom mohli ověřit Váš přesný bonus.
Pokud jste cizinec, zadajte rodné číslo ve tvaru YYMMDD/9999. U žen je nutno k měsíci MM nutno připočítat hodnotu 50 (např. datum narození ženy 1.9.1980 - rodné číslo bude 805901/9999).
Máte možnost zadat počet Vašich bezeškodních měsíců a pojistných události ručně. V případě, že se budou lišit od údajů zjištěných u České kanceláře pojistitelů, budete muset pojišťovně doložit potvrzení od předchozího pojistitele. Možnost ručního zadání akceptují jen některé pojišťovny.
Zadejte celkový počet měsíců Vašeho pojištění
Zadejte počet zaviněných škodních událostí

Rozšířené informace o pojistníkovi

Zaškrtnutím potvrzujete, že pojistník má stejnou kontaktní i trvalou adresu

Kdo je vlastníkem vozidla?

Vlastník vozidla je uveden v technickém průkazu, může to být fyzická nebo i právnická osoba a může být odlišná od pojistníka. Cena pojištění může být ovlivněna mj. právě odlišným vlastníkem od pojistníka.
Vyberte, zda jako vlastník jste
Zadejte jméno
Zadejte příjmení
Zadajte rodné číslo ve tvaru YYMMDD/9999. U žen je nutno k měsíci MM nutno připočítat hodnotu 50 (např. datum narození ženy 1.9.1980 - rodné číslo bude 805901/9999).
Zadejte název společnosti
Zadejte IČ
Zaškrtněte, pokud je vlastník plátcem DPH
Zadejte PSČ trvalého bydliště
Vyberte město

Kdo je držitelem vozidla?Držitel je osoba, která má vozidlo „v držení“ a provozuje jej. Je-li odlišný od vlastníka, musí být uveden i v technickém průkazu.
Vyberte, zda jako držitel jste
Zadejte jméno
Zadejte příjmení
Zadajte rodné číslo ve tvaru YYMMDD/9999. U žen je nutno k měsíci MM nutno připočítat hodnotu 50 (např. datum narození ženy 1.9.1980 - rodné číslo bude 805901/9999).
Zadejte název společnosti
Zadejte IČ
Zaškrtněte, pokud je držitel plátcem DPH
Zadejte PSČ trvalého bydliště
Vyberte město

Havarijní pojištění

Zadejte částku na kterou chcete vozidlo pojistit. U vozidla do stáři 1 roku zadejte cenu, která je uvedena např. na faktuře nebo na jiném dokladu o koupi. U starších vozidel zadejte obecnou cenu vozidla, možno zjistit porovnáním vašeho vozu na inzertních automobilových serverech. Pokud je vlastník vozidla plátce DPH, tak zadejte pojistnou částku bez DPH a pokud není vlastník vozidla plátce DPH, tak zadejte pojistnou částku včetně DPH.

Zabezpečení vozidla

Některé z vybraných údajů mohou být pro různé pojišťovny cenotvorné. Kritéria mají pojišťovny různá a zaškrtnutí nemusí vždy být zobrazeno ve smlouvě dané pojišťovny.
Pevně spojeno s karoserií - např. zamykání řadicí páky. Nepatří sem automatická převodovka.
Automatická převodovka.
Alarm neboli elektronický zabezpečovací systém hlídající neoprávněné vniknutí do vozidla, ideálně s plovoucím kódem.
Imobilizér je elektronické zařízení integrované v automobilu a klíči. Brání spuštění motoru, pokud není vložen správný klíč.
Vypískování neboli vyznačení kódu na skla vozidla, např. čísla karoserie tzv. VIN kódu.
Elektronický zabezpečovací systém, který bezprostředně informuje prostřednictvím signálu GSM majitele vozidla na neoprávněný pohyb vozidla.
Elektronický zabezpečovací systém, který bezprostředně informuje operátora provozovatele zabezpečovacího systému a majitele o neoprávněném vniknutí do vozidla, resp. jeho odcizení. Umožňuje vyhledat odcizené vozidlo prostřednictvím signálu GSM, GPS nebo aktivního lokalizátoru.

Výbava vozidla

DOPLNIT.
DOPLNIT.
DOPLNIT.
DOPLNIT.
DOPLNIT.
DOPLNIT.

Jak chcete pojištění platit?

Pojistné je možné hradit ročně, pololetně nebo čtvrtletně. Frekvence platby může být cenotvorná, obecně cenově nejvýhodnější bývá roční platba.
Pojistné můžete hradit několika metodami. Obecně se u on-line sjednaných smluv nedoporučuje platba složenkou. Cenově zvýhodněný bývá způsob platby prostřednictvím SIPO nebo Inkasa z účtu.
Počátek pojištění může být již ode dnes nebo může být odložený až o několik měsíců. Dbejte ale zároveň na pojišťovnou požadovaný hraniční termín pro úhradu. Některá pojištění musí být zaplacena do stanoveného limitu od data počátku pojištění, ale některá od data sjednání!

Chcete využít speciální slevy a akce ?

Pokud ano, můžete získat u této pojišťovny ještě další slevu.
Pokud ano, můžete získat u této pojišťovny ještě další slevu.
  • Pojistník minimálně 2 roky bezeškodní (ověřuje se)
  • Pojistník musí být shodný s provozovatelem nebo vlastníkem
  • Vlastník / provozovatel vozidla stejný déle než jeden rok
  • Nutno doložit TP (Velký technický průkaz musí být doložen do 30 dnů)
  • Sleva za zkušenost se neposkytuje u vozidel s nestandardním způsobem použití, kdy vozidlo řídí osoba odlišná od pojistníka / vlastníka (půjčovna, autoškola)
  • Za posledních 12 měsíců nepojištěno u Uniqa
Pro uplatnění této slevy je nutné vyplnit Výrobní ident. číslo (VIN kód) výše.
Je možné „vypůjčit“ si až 36 měsíců beze škod navíc a získat tím vyšší slevu. Na oplátku ale nesmíte po dobu 36 měsíců způsobit škodu, která by byla hrazena z Vašeho povinného ručení. Pokud škodu způsobíte, výši přidané slevy vrátíte. Některé pojišťovny mohou požadovat i poplatek navíc.
Je možné získat slevu na pojistném za havarijní pojištění u AXA. Pokud tuto slevu zadáte a škodu na vozidle způsobí mladý řidič do věku 25-ti let, bude spoluúčast k havarijnímu pojištění navýšena o 5000,- Kč. Pokud víte, že Vaše vozidlo nikdo v tomto věku neřídí, žádné navýšení spoluúčasti Vám nehrozí a slevu můžete bez obav využít.
Pokud s vozidlem jezdíte, vlastníte jej, nebylo dosud pojištěné a teprve nyní jste se rozhodli jej pojistit, můžete mít u některých pojišťoven změněnu sazbu, než kdybyste navazovali novým havarijním pojištěním na současné platné.
Uvedením e-mailové adresy souhlasíte se zasíláním vybraných dokumentů např. smlouvy, zelené karty, předpisu pojistného atp., týkajících se pojištění na e-mail. Za to, že se ušetří papír a poštovné, můžete získat slevu.
Je možné získat slevu na pojistném za havarijní pojištění u Pillow.

Doplňující informace o klientoviSplňuje-li pojistník nebo pojištěný alespoň 2 ze 3 níže uvedených podmínek, spadˇa pojištění do kategorie velkých rizik

Ověření telefonního čísla

Na Vaše telefonní číslo byla odeslána SMS s ověřovacím kódem.

Snažíme se respektovat soukromí klientů a zabránit zneužívání telefonních čísel. Pro zobrazení nabídky zadejte ověřovací kód z SMS zprávy.

ověřit