Pojištění majetku - základní údaje

1 Údaje 2 Nabídka 3 Smlouva 4 Dokončení

Základní údaje o pojištění

Vyberte co chcete pojistit

Pojištění domácnosti patří do skupiny pojištění majetku občanů. Zahrnuje téměř všechny věci, které tvoří vybavení domácnosti - od nábytku přes elektrické spotřebiče až po cennosti a peníze (v omezené míře).

Stavbou se rozumí objekt nemovitého charakteru. Pojištění stavby umožňuje pojistit rodinný dům, rekreační chalupu či chatu nebo byt v osobním vlastnictví.
Požadovaná pojistná částka pro stavbu
Požadovaná pojistná částka pro domácnost (minimum 200 000,- Kč)
Zadejte PSČ místa, kde se nachází pojišťovaná domácnost.
Vyberte město
Vyberte výši spoluúčasti
Nízká: 0 až 1000 Kč
Obvyklá: 1000 až 3000 Kč
Vyšší: 3000 až 5000 Kč
Vyberte typ stavby
Vyberte obyvatelnost nemovitosi

Budovou trvale obydlenou se rozumí budova určená k bydlení s domácností trvale obývanou.

Rekreačně obývanou budovou se rozumí stavba, která není užívána k trvalému bydlení.
Vybrat pouze produkty, které umožňují připojištění proti krádeži
Ověření povodňové zóny
Zadejte povodňovou zónu
Zadejte počet povodní a záplav v uplynulých dvaceti letech
Zadejte počet povodní a záplav v uplynulých 25 letech
Zadejte začátek pojištění
Nutno potvrdit, že se jedná o udržovanou a nepoškozenou stavbu.
Pokud se stavba nachází na samotě, zaškrtněte tuto volbu.
U ČPP limit pojistného plnění do 20 000 Kč (do 5 000 Kč u rekreační stavby)
Uzamčené vstupní dveře nesplňují ani stupeň zabezpečení 1.
U ČPP limit pojistného plnění do 500 000 Kč (do 100 000 Kč u rekreační stavby)
Vstupní dveře jsou:
i. uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem (tj. komplet tvořený bezpečnostním stavebním (zadlabacím) zámkem, bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním) nebo ii. uzamčeny kombinací zámku s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostního kování nebo
iii. tzv. bezpečnostními dveřmi.
Okno, jiná prosklená část - např. prosklené balkónové dveře, větrací a sklepní okénka, střešní okna a vikýře, prosklené stěny s výjimkou skleněných cihel apod., nebo zvenku přístupný otvor (světlík apod.), jejichž dolní část je umístěna níže než 2,5 m nad okolním terénem nebo nad přilehlými a snadno přístupnými konstrukcemi (schodiště, ochozy, pavlače, instalované lešenářské konstrukce, přístavky apod.) musí být uzavřené, zamknuté.
U ČPP limit pojistného plnění do 800 000 Kč (do 500 000 Kč u rekreační stavby)
Vstupní dveře jsou:
i. uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem (tj. komplet tvořený bezpečnostním stavebním (zadlabacím) zámkem, bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním) a bezpečnostním přídavným zámkem nebo ii. uzamčeny bezpečnostním vícerozvorovým minimálně však tříbodovým zámkem (uzamykání dveřního křídla min. do tří stran) nebo
iii. tzv. bezpečnostními dveřmi.
Okno, jiná prosklená část - např. prosklené balkónové dveře, větrací a sklepní okénka, střešní okna a vikýře, prosklené stěny s výjimkou skleněných cihel apod., nebo zvenku přístupný otvor (světlík apod.), jejichž dolní část je umístěna níže než 2,5 m nad okolním terénem nebo nad přilehlými a snadno přístupnými konstrukcemi (schodiště, ochozy, pavlače, instalované lešenářské konstrukce, přístavky apod.) musí být uzavřené, zamknuté.
U ČPP limit pojistného plnění do 1 200 000 Kč (do 800 000 Kč u rekreační stavby)
Jako stupeň zabezpečení „II.“ s tím, že mechanické zábranné prostředky (bezpečnostní zámek, bezpečnostní cylindrická vložka, bezpečnostní kování, bezpečnostní vícerozvorový zámek, bezpečnostní přídavný zámek a bezpečnostní dveře) musí splňovat požadavky příslušné normy odpovídající alespoň bezpečnostní třídě 4.
U ČPP limit pojistného plnění do 5 000 000 Kč (do 2 000 000 Kč u rekreační stavby)
Jako stupeň zabezpečení „III“ a dále funkční poplachový zabezpečovací a tísňový systém (dále jen PZTS) se svodem na poplachové přijímací centrum (dále jen PPC). Zeď (stěna) má min. tloušťku 15 cm a je zhotovena z plných cihel min. pevnosti P-10 nebo z jiného, z hlediska mechanické odolnosti proti krádeži vloupáním, ekvivalentního materiálu. Strop, podlaha a zabezpečení otvorů (vyjma oken a dveří) musí vykazovat min. stejnou mechanickou odolnost proti krádeži vloupáním jako zeď (stěna).

Kontaktní údaje

Zadejte e-mail
Zadejte telefon v 9-ti místném formátu

Slevová akce

Váš promo kód
Stisknutím tlačítka vypočítat dávám souhlas ke zpracování osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení
(dle obchodních podmínek).

Ověření telefonního čísla

Na Vaše telefonní číslo byla odeslána SMS s ověřovacím kódem.

Snažíme se respektovat soukromí klientů a zabránit zneužívání telefonních čísel. Pro zobrazení nabídky zadejte ověřovací kód z SMS zprávy.

ověřit

Pojištění - doplňující informace

Připojte se k nám