Pojištění majetku

 • pomůžeme Vám chránit majetek proti rizikům
 • pojištění stavby i domácnosti
 • srovnání nabídek z pohodlí domova


Porovnat pojištění

Pojištění domácnosti

V rámci Pojištění domácnosti máte zajištěnu ochranu zařízení domácnosti, tj. nábytku, koberců, elektroniky, sportovních potřeb, nádobí, oděvů, obuvi, zvířat, květin a podobně (tedy všeho, co není pevně spjato se stavbou). Zahrnuje také ochranu cenných předmětů, jako jsou šperky či obrazy, ale také jízdních kol, elektroniky atd., a to do výše určené pojistné částky či stanovených limitů. Kromě výjimečných případů na prohlídce pojišťované domácnosti pojišťovna netrvá.

Jedná se o:

 • Povité věci, které tvoří soubor zařízení domácnosti a slouží k jejímu provozu (nábytek, koberce, osvětlovací tělesa, kuchyňské přístroje, pračka...) nebo k uspokojování potřeb členů domácnosti (audiovizuální a výpočetní technika, foto technika, sportovní vybavení, starožitnosti, sbírky, cennosti, knihy, oblečení...).
 • Jde o věci ve vlastnictví členů domácnosti i o věci cizí, které členové domácnosti oprávněně užívají (např. věci v leasingovém nájmu).
 • Příslušenství a stavební součásti přiléhající k vnitřním prostorám bytu (plovoucí podlaha, kuchyňská linka včetně vestavěných spotřebičů, obklady stěn a stropů, tapety, malby apod.).

Druhy pojistných rizik

Škody způsobené

 • požárem, výbuchem, úderem blesku nebo zřícením letounu či jeho částí
 • vodou z vodovodního zařízení
 • krádeží vloupáním
 • loupeží
 • loupežným přepadením
 • vichřicí nebo krupobitím
 • povodní nebo záplavou
 • náhlým sesuvem hornin a zemin nebo zřícením lavin
 • tíhou sněhu a námrazy
 • pádem stromů, stožárů a jiných předmětů
 • nárazem vozidla nebo jeho nákladu
 • zemětřesením
 • mrazem na topném systému a vodovodním zařízení
 • vystoupnutím vody z odpadního potrubí
 • vandalismem
 • rázovou vlnou způsobenou nadzvukovými letadly
 • kouřem
 • únikem vody z akvária
 • přepětím, podpětím nebo zkratem
 • atmosférickými srážkami
 • rozbití skla z jiné příčiny než pojištěným rizikem

Možnost volby výše spoluúčastí na škodě = sleva na pojistném.

K pojištění domácnosti lze také sjednat Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v běžném občanském životě.

Pojištění - doplňující informace

Kalkulace pojištění

Porovnejte si pojištění s těmito výhodami:

 • Jednoduché uzavření pojistné smlouvy
 • Exkluzivní ceny
 • Maximální pojistná ochrana
 • Slevy za výši spoluúčasti či frekvenci placení
 • Pojištění na novou cenu
 • Široká škála připojištění
 • Široká variabilita
 • Volba z mnoha limitů
 • Velkorysé asistenční služby

Porovnat pojištění