Pojištění majetku

 • pomůžeme Vám chránit majetek proti rizikům
 • pojištění stavby i domácnosti
 • srovnání nabídek z pohodlí domova


Sjednat pojištění

Pojištění stavby

Pojištění stavby je určeno pro pojištění rodinných domů, bytových jednotek a rekreačních objektů. Pojištění se vztahuje na stavbu včetně všech stavebních součástí a v případě bytové jednotky včetně podílu na společných částech domu. Pojistit lze rodinný dům nebo bytovou jednotku již od počátku stavby a toto pojištění je zvýhodněno slevou, která Vám zůstane i po kolaudaci stavby. V rámci pojištění stavby lze uzavřít i Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nebo držby stavby.

Komu je pojištění určeno?

Všem vlastníkům rodinných domů, bytových jednotek a rekreačních objektů nacházejících se na území České republiky.

Co je možné pojistit v rámci pojištění staveb?

 • rodinný dům pravomocně předaný do užívání včetně stavebních součástí,
 • rozestavěný rodinný dům včetně předaného stavebního materiálu určeného k jeho výstavbě,
 • vedlejší stavby na stejném pozemku (např. garáž, oplocení, kůlna, studna)
 • bazény včetně jejich příslušenství a zastřešení,
 • skleníky,
 • movité věci umístěné v pojištěné budově a patřící k základnímu vybavení pojištěné budovy (např. kuchyňská linka, pračka v prádelně, vestavěné skříně)
 • reálně vymezená bytová jednotka (byt v osobním vlastnictví) včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu,
 • rozestavěná bytová jednotka včetně spoluvlastnického podílu na společných částech rozestavěného domu

Pojistná rizika

 • požár, přímý úder blesku, výbuch, kouř, pád letadla, náraz vozidla, aerodynamický třesk,
 • voda z vodovodního nebo kanalizačního potrubí, lom trubky (lomem nebo mrazem),
 • vichřice, krupobití, tíha sněhu a námrazy, pád stromu, stožárů a jiných předmětů,
 • škody způsobené zkratem nebo přepětím na elektromotorech sloužících k provozu pojištěné budovy (např. elektromotor čerpadla, pohony vrat),
 • násilné odcizení stavebních součástí,
 • krádež vloupáním, loupež stavebního materiálu a drobné stavební techniky

Dále je možné si pojistit

 • škody způsobené povodní, sesuvem půdy a zřícením skal, zemětřesením, lavinou,
 • škody způsobené nepřímým úderem blesku (přepětí, zkrat na elektronických přístrojích nebo zařízeních, případně elektronických prvcích a součástkách v důsledku přepětí anebo indukce jakožto následku přímého úderu blesku),
 • sklo pro případ rozbití - skleněné stavební součásti (okna, prosklené dveře, skleněné stěny), včetně nákladů na speciální úpravu skla (malbu, nápisy), na lešení, montáž a demontáž stavebních součástí nutná k provedení opravy rozbitého skla apod.,
 • krádež příslušenství bazénu,
 • zastřešení bazénu (např. polykarbonát),
 • solární systémy,
 • v případě rozestavěné stavby potom pojištění odpovědnosti občana – vlastníka budovy (díla ve stavbě) – za škodu.

Pojištění na novou cenu.

Možnost volby výše spoluúčastí na škodě = sleva na pojistném.

Pojištění - doplňující informace

Kalkulace pojištění

Nyní můžete pojištění domácnosti sjednat u tří z našich partnerských pojišťoven – Maxima, Slavia a Česká podnikatelská pojišťovna. Jsou to pojišťovny s těmito výhodami:

 • Výhodná cena
 • Maximální pojistná ochrana
 • Pojištění na novou cenu
 • Sleva za roční frekvenci placení
 • Konkurenční sazby pojistného
 • Jednoduché uzavření pojistné smlouvy
 • Pojištění kol i mimo místo pojištění
 • Pojištění osobních věcí na sobě i u sebe
 • Asistenční služby zdarma

Sjednat pojištění