Pojištění majetku

 • pomůžeme Vám chránit majetek proti rizikům
 • pojištění stavby i domácnosti
 • srovnání nabídek z pohodlí domova


Porovnat pojištění

Pojištění stavby

Pojištění stavby je určeno pro pojištění rodinných domů, bytových jednotek a rekreačních objektů. Pojištění se vztahuje na stavbu včetně všech stavebních součástí a v případě bytové jednotky včetně podílu na společných částech domu. Pojistit lze rodinný dům nebo bytovou jednotku již od počátku stavby a toto pojištění je zvýhodněno slevou, která Vám mnohdy zůstane i po kolaudaci stavby. V rámci pojištění stavby lze uzavřít i Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nebo držby stavby a také pojištění z běžného občanského života.

Komu je pojištění určeno?

Všem vlastníkům nebo i nájemníkům rodinných domů, bytových jednotek a rekreačních objektů nacházejících se na území České republiky.

Co je možné pojistit v rámci pojištění staveb?

 • rodinný dům pravomocně předaný do užívání včetně stavebních součástí,
 • rozestavěný rodinný dům včetně předaného stavebního materiálu určeného k jeho výstavbě,
 • vedlejší stavby na stejném pozemku (např. garáž, oplocení, kůlna, studna)
 • bazény včetně jejich příslušenství a zastřešení,
 • movité věci pevně spjaté s pojištěnou budovou a patřící k základnímu vybavení pojištěné budovy (např. kuchyňská linka, kotel, elektromotory vrat, klimatizační jednotky, vestavěné skříně)
 • reálně vymezená bytová jednotka (byt v osobním vlastnictví) včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu,
 • rozestavěná bytová jednotka včetně spoluvlastnického podílu na společných částech rozestavěného domu

Druhy pojistných rizik

 • požár, přímý úder blesku, výbuch, kouř, pád letadla, náraz vozidla, aerodynamický třesk,
 • voda z vodovodního nebo kanalizačního potrubí, lom trubky (lomem nebo mrazem),
 • vichřice, krupobití, tíha sněhu a námrazy, pád stromu, stožárů a jiných předmětů,
 • škody způsobené zkratem nebo přepětím na elektromotorech sloužících k provozu pojištěné budovy (např. elektromotor čerpadla, pohony vrat),
 • násilné odcizení stavebních součástí,
 • krádež vloupáním, loupež stavebního materiálu a drobné stavební techniky

Dále je možné si pojistit

 • škody způsobené povodní, sesuvem půdy a zřícením skal, zemětřesením, lavinou,
 • škody způsobené nepřímým úderem blesku (přepětí, zkrat na elektronických přístrojích nebo zařízeních, případně elektronických prvcích a součástkách v důsledku přepětí anebo indukce jakožto následku přímého úderu blesku),
 • sklo pro případ rozbití - skleněné stavební součásti (okna, prosklené dveře, skleněné stěny), včetně nákladů na speciální úpravu skla (malbu, nápisy), na lešení, montáž a demontáž stavebních součástí nutná k provedení opravy rozbitého skla apod.,
 • poškození fasády zvířaty
 • atmosférické srážky
 • vandalismus, poškození grafitti

Pojištění na novou cenu.

Možnost volby výše spoluúčastí na škodě = sleva na pojistném.

Pojištění - doplňující informace

Kalkulace pojištění

Porovnejte si pojištění s těmito výhodami:

 • Jednoduché uzavření pojistné smlouvy
 • Exkluzivní ceny
 • Maximální pojistná ochrana
 • Pojištění na novou cenu
 • Slevy za výši spoluúčasti či frekvenci placení
 • Široká škála připojištění
 • Široká variabilita
 • Volba z mnoha limitů
 • Velkorysé asistenční služby

Porovnat pojištění