Rizika

  • životní pojištění dle přání a potřeb
  • domluvte si schůzku s naším poradcem
  • zpracujeme pro Vás srovnání


Spočítat rizika

Rizika

Smrt, nemoc či úraz jsou rizika, která ohrožují každého, a to bez ohledu na věk nebo aktuální zdravotní stav. Bohužel mnohdy přichází velmi nečekaně. Zajistit blízké pro případ nečekaných událostí je velmi důležité zejména v případě finanční závislosti rodiny klienta na jeho příjmech. Pokud si klient bydlení pořídil na hypotéku či čerpá úvěr, splácí leasing, jsou jeho závazky vysoké a v případě jeho smrti či snížené pracovní schopnosti by se rodina dostala do velmi tíživé finanční situace. Zabezpečit tato rizika si primárně klade za cíl životní pojištění, a to v rámci všech nabízených variant tohoto produktu. V případě smrti klienta bude pak obmyšleným osobám vyplaceno pojistné plnění ve výši sjednané pojistné částky pro případ smrti.

Jaké jsou druhy Životního pojištění?

  • Kapitálové životní pojištění
  • Investiční životní pojištění
  • Rizikové životní pojištění
  • Variabilní životní pojištění (univerzální)
  • Dětské pojištění (Svatební pojištění, Stipendijní pojištění)

Spočítat rizika

Pojištění - doplňující informace

Připojte se k nám