Životní pojištění

 • životní pojištění dle přání a potřeb
 • domluvte si schůzku s naším poradcem
 • zpracujeme pro Vás srovnání

Kalkulace pojištění

Připravujeme pro vás srovnání životního pojištění. V případě potřeby sjednání pojištění nám zavolejte nebo zanechte kontakt a my vám zavoláme zpět a domluvíme schůzku s naším poradcem.

Domluvit schůzku

Životní pojištění

Životní pojištění představuje pro pojištěného člověka i pro jeho blízké finanční jistotu v případě nepředvídatelných událostí. Jeho uzavřením člověk získá pojistnou ochranu nejen své osoby či své rodiny, ale v mnohých případech může vložené prostředky zajímavě zhodnotit. Rozsah pojistné ochrany, stejně jako výše případného zhodnocení, záleží na tom, jaký druh životního pojištění zvolíte.

Jelikož primárním cílem životního pojištění je finančně zajistit osoby blízké (manželku, děti) v případě vaší smrti, je určeno osobám, které potřebují pokrýt riziko vlastní smrti. Pokud je rodina na vás finančně závislá, plánujete si pořídit vlastní bydlení na hypotéku, chystáte se využít leasing či čerpat úvěr, pak uzavření životního pojištění určitě stojí za zvážení. Díky vysoké variabilitě a flexibilitě jeho parametrů je možné najít a sestavit produkt přesně podle vašich individuálních potřeb a přizpůsobit jej přesně vaší momentální životní situaci.

Životní pojištění chrání před rizikovými situacemi a kryje především riziko smrti. V případě této nepříjemné události tedy vyplácí pojišťovna pojistné plnění oprávněným osobám. Ovšem smrt není vždy podmínkou. Smlouva je sjednávána i pro případ dožití, kdy po uplynutí sjednané doby dochází k výplatě peněžních prostředků, a to buď jednorázově, nebo v pravidelných splátkách. Výše plnění vždy záleží na podmínkách sjednaných v pojistné smlouvě.

Jak být pojištěn a zároveň ušetřit na daních?

Nespornou výhodou životního pojištění je daňová uznatelnost zaplaceného pojistného. Novela zákona o daních z příjmů umožňuje odepisovat ze základu daně z příjmů příspěvek na životní pojištění, kdy maximální odečitatelná částka činí 12.000 Kč ročně. Pokud uzavřete více pojistných smluv, částky pro odpočet se sčítají, stále však platí maximální dvanáctitisícová částka.

Investiční životní pojištění v sobě kombinuje pojistnou ochranu s možností dosáhnout zajímavého zhodnocení. Přináší zpravidla vyšší zhodnocení finančních prostředků než v případě kapitálového životního pojištění, toale nebývá garantováno. Klient může zvolit z nabídky několika investičních fondů lišících se předpokládaným zhodnocením finančních prostředků a podstupovanou mírou rizika. Míra dosaženého zhodnocení je závislá na zvolené investiční strategii a investiční riziko je celé na straně klienta

Standardem je přitom možnost změnit poměr finančních prostředků mezi pojistnou ochranou a zhodnocením finančních prostředků v závislosti na volbě výše pojistné částky a výši pojistného. V průběhu doby trvání pojištění lze také měnit rozložení finančních prostředků mezi vybrané fondy.

Rizikové životní pojištění

U rizikového životního pojištění nespoříte ani neinvestujete. Jednoduše si koupíte jistotu, že když dojde k nejhoršímu, pojišťovna vyplatí peníze.

Rizikové životní pojištění je klasické pojištění pro případ smrti, jehož úkolem je především omezit ekonomické dopady smrti pojištěnce na jeho okolí (rodina, úvěrující banka atd.). Obsahuje pouze rizikovou složku a nedojde-li k pojistné události, není na konci pojištění nárok na žádné vyrovnání. V rámci pojištění si pojištěnec nevytváří žádné dlouhodobé rezervy na důchod, a proto tento typ pojištění není daňově zvýhodněn.

Pro koho je vhodné rizikové pojištění?

Toto pojištění je levnější než jeho sestry v podobě kapitálového či investičního životního pojištění. Platíte si jen cenu rizika. Je vhodné pro ty, co mají jasno, jakým způsobem chtějí zhodnocovat své peníze a po pojišťovně chtějí pouze pojistit riziko. S oblibou se používá i pro zajištění při splácení úvěrových produktů.

Hlavní výhody

 • pojistná ochrana, pojišťovna musí plnit při pojistné události
 • zhodnocení finančních prostředků
 • možnost volby investiční strategie (IŽP)
 • celosvětová platnost
 • daňové výhody u pojištění směřujích do důchodového věku (12 000 Kč ročně)
 • zaměstnavatel si může příspěvky odečíst z daňového základu
 • pojištění lze vinkulovat ve prospěch libovolné fyzické nebo právnické osoby
 • vklady do pojištění nejsou předmětem exekuce

Pojištění - doplňující informace

Připojte se k nám