INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁJEMCE

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁJEMCE

Zájemce je před odesláním poptávky návrhu uzavření pojistné smlouvy srozuměn s tím, že je společnost Salve Finance, a.s., IČ: 269 63 469, se sídlem Sádky 4, 796 01 Prostějov (dále jen „Zprostředkovatel“) oprávněna shromažďovat a zpracovávat osobní údaje v databázi Zprostředkovatele pro účely zprostředkování pojistné smlouvy, plnění povinností Zprostředkovatele vyplývajících ze zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, evidence a archivování. Poskytnutí osobních údajů Zájemcem je nezbytné pro uzavření pojistné smlouvy. Neposkytne-li Zájemce požadované osobní údaje nebo dojde-li k odvolání souhlasu před uzavřením pojistné smlouvy, nelze uzavření pojistné smlouvy zprostředkovat.

Zájemce ve stejném rozsahu souhlasí i s předáním poskytnutých osobních údajů Pojistiteli, s nímž hodlá uzavřít pojistnou smlouvu prostřednictvím služeb Zprostředkovatele, a to pro účely uzavření pojistné smlouvy a jejího plnění. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů po uzavření pojistné smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními pojistné smlouvy nebo pojistných podmínek Pojistitele.

Kompletní informace ohledně zpracování osobních údajů naleznete v dokumentu
Zásady zpracování osobních údajů v Salve Finance.